• +5

 • Anonyme

  Tu peux voter pour mes défi stp :$ Bisous ++5

 • Anonyme

  ok merci

 • Anonyme

  Cc ^^ !!!
  Và sùr môn & vôt£ pôùr ùn d£ m£$ pô&m£. "STP" !!!
  Aû pà$$âg£ j£ t£ m& +5 f& d£ m&m£, 'STP' !!!
  F& môîîî d£ là PUB sîîî tù l£ v£ bî£n bî£n sùr ? ... =D

  D$L sîîî j£ $ùî d&jà pà$$& ... =$
  <3 <3 <3.